הצטרפות

מצטרפים לתנועה ומחזקים את ביטחון ישראל

רוצים שהקול שלנו ושלכם יישמע בתקשורת ואצל מקבלי ההחלטות? הצטרפו אלינו!

אם הבטחת קיומה של מדינת ישראל לדורות הבאים חשוב לכם ואתם רוצים שיישמע קול ברור הדוגל בערכי הציונות והחזון הלאומי של ישראל – מקומכם איתנו.

ככל שיהיו יותר חברים בתנועה, קולה יישמע באופן רם יותר והיכולת שלה להשפיע על מקבלי ההחלטות וכלי התקשורת בארץ ובעולם תגדל. במילים אחרות: ברגע שהפכתם ל”ביטחוניסטים” התחלתם לסייע בשמירה על ביטחון ישראל.

החברים בתנועה משתתפים במגוון פעילויות המיועדות לחברים בלבד, כמו הרצאות של בכירים במערכת הביטחון, השתתפות בסיורי שטח ייחודיים וקבלת עדכונים על פעילות התנועה בזמן אמת.

ההצטרפות אל תנועת הביטחוניסטים פתוחה בפני כל מי שדוגלים בערכי היסוד שלנו, ללא קשר לגיל, דת, מגדר או דרגה.

שימו לב – מילוי הפרטים וההצטרפות לתנועת הביטחוניסטים הם וולונטריים ואין כל חובה חוקית או אחרת לכך.

המידע שתמסרו ייאסף על ידנו ויירשם כמאגר מידע רשום. המידע ישמש אותנו למטרת עדכונכם בדבר מידע ופעילויות שונות לחברי התנועה ובקשר אליה, למטרות מחקריות ואחרות של התנועה ולמטרות כמפורט בתנאי השימוש.

לתשומת ליבכם – אפשר להימחק ממאגר חברי התנועה בכל עת, בהודעת דוא”ל לכתובת: info@idsf.org.il

הצטרפו לדרך שלנו.

בהצטרפותי לתנועה ניתנת הסכמתי לקבל ממנה דיוורים.
דילוג לתוכן