fbpx

תרומה

הביטחוניסטים הינה תנועה של קצינים, מפקדים ולוחמים מכלל זרועות הביטחון שקמה על מנת להגן על צרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל באופן שיאפשר את קיומה ושגשוגה לדורי דורות. מטרת הביטחוניסטים הינה שכנוע הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל ובעולם, בצורך להבטיח את התנאים הביטחוניים לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לדורות, על ידי החלת ריבונות בשטחי בקעת הירדן, ובחלקים של יהודה ושומרון, החיוניים לביטחון ישראל וחיזוק שאר המרכיבים של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, ובכלל זה הכלל שעל ישראל להיות מסוגלת להגן על עצמה בכוחות עצמה, למנוע התפתחות איומים משמעותיים על ביטחונה, לקיים מערכת יחסי חוץ שיתמכו בהשגת יעדי הביטחון, ובראשם היחסים המיוחדים עם ארה"ב והשלום עם מצרים וירדן, תוך חתירה לשלום עם הפלסטינים ועם שאר מדינות ערב. מאמצי הביטחוניסטים יתקיימו במספר מישורים: מאמץ תקשורתי- נוכחות גבוהה בתקשורת (עיתונות רדיו טלוויזיה) והובלת קמפיינים. מאמץ רשתות חברתיות- פעולה ברשתות החברתיות מאמץ הסברתי- סיורים, הרצאות, מפגשים וכנסים בארץ ובחו"ל.

חוזקנו באחדותנו ובבנין עתיד מדינתנו. תרמו לנו וסייעו לקדם את מטרות התנועה ולהבטיח עתיד בטוח יותר לכולנו צרו קשר.

 


  

 
  

 

he_ILעִבְרִית