fbpx

חינוך

הרצאות בתכניות ומכינות קדם צבאיות

ספינת הדגל של פעילות תנועת הביטחוניסטים הנה תוכנית החינוך לדור הצעיר של המנהיגים העתידיים. בראייתנו הבסיס לביטחון הלאומי של מדינת ישראל הנו תודעה לאומית מפותחת. כיום מערכת החינוך אינה מספקת את הכלים הנדרשים למימוש תודעה זו ולכן התנועה פועלת בצורה נרחבת עם עשרות מרצים במכינות הקדם צבאיות בתיכונים ובאוניברסיטאות על מנת להקנות את הערכים והידע הנדרשים להבנת צרכי הביטחון הלאומי לטווח ארוך. צעירי ישראל נושאים עיניהם לקציני צה"ל ומערכת הביטחון וזו חובתנו כמו גם זכות גדולה לחנך את דור העתיד על ברכי ערכי היהדות והציונות, אהבת הארץ, ערך השירות בצה"ל והבנה מעמיקה של אתגרי הביטחון הלאומי שלנו.

 
 


he_ILעִבְרִית