fbpx

הצטרפו וארגנו סיורים ברחבי ישראל עם טובי מומחינו. הכירו את גבולות ישראל את הטופוגרפיה ואת החשיבות ההיסטורית לאומית של חבלי ארצנו השונים

he_ILעִבְרִית