“לא קיימנו את התחייבויות הליבה שלנו בהסכמי אוסלו”

ישראל יישמה את כל ההתחייבויות המשמעותיות שהיא התחייבה אליהן: להסיג כוחות מערים ערביות, להעביר סמכויות שלטוניות לרשות הפלסטינית ולהעביר כספים לרשות הפלסטינית. בהקשר זה יש לציין חוסר הלימה בולט בין מה שמדינת ישראל קיימה מבין התחייבותיה לבין מה שהרשות הפלסטינית קיימה מבין התחייבותיה. בין השאר, הרשות הפלסטינית לא פעלה למיגור הטרור ואף עודדה ומימנה אותו, לא מנעה הסתה נגד מדינת ישראל, קידמה תכנים אלימים ומסיתים בתקשורת, בחינוך ובתרבות, הפרה התחייבויות על הגבלת כוח המשטרה הפלסטינית, לא פעלה באופן מספק לאיסוף נשקים בלתי חוקיים, והפרה התחייבויות בתחומי הכלכלה, התשתיות ויחסי החוץ. חלק מההפרות הבוטות של הרשות הפלסטינית תועדו על ידי ממשלת ברק במסמך “הספר הלבן” שפורסם בנובמבר 2000 ומנה שורת הפרות בולטות.

דילוג לתוכן