fbpx

תנועה למען ביטחון ישראל

הביטחוניסטים הינה תנועה של מעל אלפיים קצינים בכירים, מפקדים ולוחמים מכלל זרועות הביטחון שקמה על מנת להגן על צרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל באופן שיאפשר את קיומה ושגשוגה לדורי דורות. הביטחוניסטים פועלים בזירות השונות - בתקשורת, במחקר, בחינוך, מול מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם. אלפי חברי תנועת הביטחוניסטים משתתפים באופן פעיל במאמץ להבטיח את ביטחון ישראל והעם היהודי בהסתכלות ארוכת טווח ורב דורית במטרה לוודא שאש הציונות תמשיך לבעור. ביטחון ישראל הוא מעל כל שיקול אחר!
IDSF Pay for Slay

טרוריסטים בשירות הציבורי

הרשות הפלסטינית, שנהנית מתדמית של ממשלה פלסטינית אזרחית, בירוקרטית, מתונה ופרגמטית, ודאי בהשוואה לארגון הפלסטיני המתחרה חמאס, לוקחת חלק פעיל במאבק המזוין נגד ישראל בדרכים רבות, כולל דרך הפעלת מנגנון כלכלי משומן ועתיר תקציבים שמטרתו לתמרץ טרור עממי, מאורגן ומכל סוגיו בידי פלסטינים כנגד ישראלים חפים מפשע. זהו מנגנון ה"לפגוע בתור מקצוע".

פרויקטים נוכחיים

לתנועת הביטחוניסטים פרויקטים רבים שנועדו להשפיע ולעצב את האופן שבו הציבור בישראל ובעולם היהודי ומקבלי ההחלטות בארץ ובעולם מבינים ופועלים לקידום מטרותינו הלאומיות ביטחוניות

בשנה האחרונה ביצענו מעל 200 הרצאות במכינות קדם צבאיות ותיכונים

תנועת הביטחוניסטים ביצעה בשנה האחרונה כ 200 פעיליות חינוך במכינות ובתיכונים במטרה להקננות לדור הצעיר את הידע והערכים הנדרשים להבנת צרכי הביטחון הלאומי של ישראל. במסגרת המפגשים הללו אנחנו מעודדים את צעירי ישראל להשתלב בתנועה ולהמשיך להעצים את הידע ואת עמוד השדרה הערכי הנדרש על מנת להבטיח דור המאמין בצדקת דרכנו והניחן בכלים הנדרשים ובחזון המתאים לקידום נצח ישראל

7.50%
תדרוכים מדיניים וביטחוניים

תנועת הביטחוניסטים עורכת תדרוכים רבים בארץ ובעולם למקבלי החלטות ומעצבי מדיניות במטרה להשפיע ולעצב את תפיסתם ומדיניותם ולקדם מדיניות שתבטיח את קיומנו וביטחוננו, שגשגוג ורווחה.

1.50%
ניירות מחקר ומדיניות

תנועה ביטחוניסטים עורכת מחקרים יישומיים וכותבת ניירות מדיניים לשימוש ממשלת ישראל מערכת הביטחון ומקבלי החלטות ברחבי העולם. המחקר שלנו ממוקד לנושאים מהותיים המשפיעים באופן ישיר על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל וקיום קהילות ישראל ברחבי העולם.

9.33%
he_ILעִבְרִית