נושאים מרכזיים שיידונו בהרצאה

  • יחסי ארצות הברית והמזרח התיכון
  • איראן וגרורותיה במזרח התיכון
  • התפקיד הישראלי במזרח התיכון
  • הסכמי אברהם והשפעתם על יחסי ישראל ומדינות ערב

תובנה מרכזית

המציאות הגיאו-פוליטית מייצרת הזדמנויות גדולות למדינה והאפשרות שישראל תשמש שחקן משמעותי ביחסים מול מדינות ערב הולך וגודל.

אמצעי המחשה:

מפת מזרח התיכון