נושאים מרכזיים שיידונו בהרצאה

  • רצועת עזה בראייה גיאוגרפית, פוליטית וחברתית
  • האתגר שצה”ל מתמודד מולו ברצועת עזה של 2022
  • היכולות הביטחוניות של החמאס
  • ההשפעה האידיאולוגית של חמאס על ערביי ישראל

תובנה מרכזית

רצועת עזה בהנהגת החמאס מציבה איום אסטרטגי לישראל: הן במישור הביטחוני והן במישור האידיאולוגי.

אמצעי המחשה:

מצגת מפות