Moshe Davis

משה דיוויס

מנהל קשרי תורמים ושותפויות חו"ל

משה הוא בעל ידע מעמיק בניהול ארגונים ובפדגוגיה, וכמנהל קשרי ממשל בינלאומיים בתנועת הביטחוניסטים, הוא אחראי על הדרכת התקשורת הבינ”ל, ועל התרחבות התנועה בחו”ל.
משה עלה לאחרונה לישראל עם משפחתו, לאחר 20 שנות שירות בקהילות יהודיות בצפון אמריקה.

דילוג לתוכן