מדיניות וממשל

פועלים מול קובעי המדיניות

אחת מגזרות הפעילות המשמעותיות של תנועת הביטחוניסטים היא בתחום המדיניות והממשל, בשאיפה להטמיע את הערכת המצב האסטרטגית כפי שאנחנו מבינים אותה ואת הצורך בתפיסת ביטחון לאומי מעודכנת ורלוונטית.

אנחנו נמצאים עם יד על הדופק בכל הנוגע למדיניות הישראלית בתחומי הביטחון והממשל, קשובים מאוד לשטח, עוקבים אחרי פעילות גורמי הממשל בעזרת מחקר מקורות גלויים והגשת שאילתות, ונמצאים בקשרי עבודה עם עמותות נוספות.

המידע הרלוונטי מוגש באופן שוטף למגוון גורמי השפעה וקובעי מדיניות בארץ ובעולם, בין אם כניירות עמדה רשמיים או במפגשים אישיים, וזאת במטרה לשתף גורמים אלה בניסיון הביטחוני, בתוצרי המחקרים ובעובדות העולות מהשטח. נוסף על כך אנחנו מקיימים ימי עיון ופגישות עם דיפלומטים ופוליטיקאים מהעולם במטרה להנגיש להם את הידע הרלוונטי ולייצר שיתופי פעולה.

אנחנו נמצאים בקשרי עבודה שוטפים עם מגוון אישים וארגונים בעלי השפעה על קביעת המדיניות הישראלית ומנגישים להם את תפיסת הביטחון הלאומי שלנו, בין אם אלה חברי ממשלה וכנסת, בכירים במערכת הביטחון, או ארגונים בינלאומיים כמו האו”ם.

ניירות עמדה

דילוג לתוכן