ציונות

ציונות היא אידיאולוגיה אשר בבסיסה עומדת התפיסה כי מדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי, וכי עליה לשכון בארץ ישראל, מולדתו העתיקה של העם היהודי.

דילוג לתוכן