אביר לילה

“אביר לילה” הוא שם קוד לאיום חדירה ליישובים. לקוד קיימות שלוש דרגות:
אביר לילה א – חשש חדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעיני או בעקבות זיהוי חריג.

אביר לילה ב – חשש חדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעיני ממוקד וקונקרטי. במקרה כזה יוקפצו כוחות צה”ל בגזרה (“אביר לילה ב’ צבאי”). לעיתים יוקפצו נוסף להם גם כוחות ההגנה ביישוב (“אביר לילה ב’ מלא”).

אביר לילה ג – חדירה ודאית ליישוב, בין אם מסיבות פליליות ובין אם מסיבות חבלניות. במקרה כזה יוקפצו גם כוחות צה”ל וגם כוחות ההגנה ביישוב.

דילוג לתוכן