שירות לאומי

שירות לאומי או שירות אזרחי נהוג כתחליף לשירות צבאי ומתקיים בישראל ובמדינות אחרות בעולם במסגרת של תרומה חינוכית, רפואית וחברתית לקהילה.

בישראל מוסדר השירות הלאומי במסגרת “חוק שירות אזרחי, התשע”ז – 2017”, הקובע כי רשאי להתנדב לשירות לאומי כל אזרח או תושב קבע בגיל 18–24 שקיבל פטור משירות צבאי או שלא נקרא לשירות סדיר. משך השירות הלאומי הוא שנה או שנתיים, ואפשר להפסיקו בכל עת, אך כדי לקבל את מלוא תנאי השחרור יש לשרת שנה אחת מלאה.

מסלול נוסף של שירות לאומי נועד לתלמידי ישיבות המצהירים כי “תורתם אומנותם”, והוא מעוגן בחוק אחר, “חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע”ד – 2014”. השירות הלאומי-אזרחי, המוצע לבני ישיבות מעל גיל 21, מציע אחד משני מסלולים: שירות בתחום האזרחי-חברתי (בריאות, רווחה, קליטת עלייה, בטיחות בדרכים ועוד), או שירות בתחום האזרחי-ביטחוני (במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מד”א ועוד). היקף השירות של תלמידי ישיבות בתחום האזרחי-חברתי הוא 30 שעות שבועיות במשך שנתיים או היקף של 20 שעות שבועיות במשך שלוש שנים, והיקף השירות בתחום האזרחי-ביטחוני הוא 36 שעות שבועיות במשך שנתיים. מספר תלמידי הישיבות המתנדבים לשירות לאומי נמוך, ונמצא בירידה מאז חקיקת החוק: בשנת 2015 היה מספר המתנדבים כמעט 900, והוא ירד לפחות מ-600 מתנדבים בשנת 2021.

דילוג לתוכן