נושאים מרכזיים שיידונו בהרצאה

  • תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל
  • אתגרי מימוש הציונות בעידן הנוכחי
  • גבולות ארץ ישראל בראייה אסטרטגית-צבאית
  • איומים בהקשרי ביטחון פנים וחוץ
  • המערכה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית

תובנה מרכזית

מדינת ישראל חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה, בכוחות עצמה, מול כול תרחיש עתידי. זאת על ידי שילוב של רוח ויכולות צבאיות.

אמצעי המחשה:

מצגת המתבססת על מפות